aktyvizmas


aktyvizmas
aktyvizmas \ Bendroji  informacija \ Kirčiuota forma: aktyvìzmas Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujai skolintos šaknies žodis Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: anglų, activism. Giminiškas naujažodis: aktyvistas, -ė. Pateikta: 2014 11 06. \ Reikšmė ir vartosena \ Apibrėžtis: protesto judėjimas, siekiant politinių ar socialinių tikslų. Vartojimo sritis: visuomenė \ Vartosenos pavyzdžiai \ 1-as pavyzdys: Probolševikiška orientacija iš pradžių pasirinkta ne kaip brandus ir sąmoningas apsisprendimas, o daugiau dėl noro sukelti triukšmą, provokaciją. Bet jau nuo pirmojo numerio pridengto „aktyvizmo“ ir „progresyvumo“ žurnalas greitai evoliucionavo į atvirą marksizmą. Šaltinis: kultura.lrytas.lt Šaltinio rūšis: internetinė žiniasklaida Metai: 2008 Kita metrika: 01 31. Pavyzdį pateikė: Agnė Aleksaitė (2014 11 06). \ 2-as pavyzdys: Taigi yra sudėtinga suburti akademikus ir visuomenės aktyvistus į vieną pasaulį, vieną erdvę, kuri būtų anapus to paprastojo aktyvizmo formų – eitynių, protestų, barikadų statymo. Šaltinis: delfi.lt (iš: „Atgimimas“) Šaltinio rūšis: internetinė žiniasklaida Metai: 2009 Kita metrika: 03 15. Pavyzdį pateikė: Agnė Aleksaitė (2014 11 06). \ 3-ias pavyzdys: Demonstracijos, socialiniai protestai, mitingai ir kitoks pilietinis aktyvizmas įprastai laikomas įrankiu, skirtu pakeisti egzistuojančią tvarką, apginti savo teises, pasipriešinti vykdomai politikai ar kultūriniams procesams, oponuoti jiems ir solidarizuotis. Galiausiai – surengti revoliuciją prieš represyvią galią, įsismelkusią į įvairiausias nebūtinai viešas struktūras. Būtent revoliucijos, kaitos, atsinaujinimo reikšmės, beveik visada susijusios su socialinio teisingumo (ir žmogaus teisių) idėjomis, yra būdingos tokiam aktyvizmui. Šaltinis: delfi.lt Šaltinio rūšis: internetinė žiniasklaida Metai: 2010 Kita metrika: 10 21. Pavyzdį pateikė: Agnė Aleksaitė (2014 11 06). \ 4-as pavyzdys: Vargingieji įprastai stengiasi pagerinti savo gyvenimo sąlygas, todėl griebiasi paskutinio šiaudo – eina į gatves, užiminėja darbovietes (reikalaudami didesnio atlyginimo), mitinguoja, žodžiu, užsiima socialiniu aktyvizmu. Šaltinis: delfi.lt Šaltinio rūšis: internetinė žiniasklaida Metai: 2011 Kita metrika: 01 19. Pavyzdį pateikė: Agnė Aleksaitė (2014 11 06). \ 5-as pavyzdys: Į AIDS aktyvizmą pasinėrę seksualinių mažumų atstovai vis dažniau ėmė naudoti žodį queer įvardindami savo tapatybę ir siekius, kurie buvo tiesiogine šio žodžio prasme iškrypę, nes jie neapsiribojo seksualinių mažumų teisių klausimais, bet apjungė įvairius asmenis (vargšus, engiamas etnines mažumas, sveikatos apsaugos sistemos ignoruojamus žmones, feministes). Šaltinis: luni.lt Šaltinio rūšis: įvairi interneto informacija Metai: 2012 Kita metrika: 06 13. Pavyzdį pateikė: Agnė Aleksaitė (2014 11 06). \ 6-as pavyzdys: „Žmonės ir idėjos": apie antibranduolinį aktyvizmą Baltarusijoje ir Rusijoje [antraštė] Baltarusijos teismai už antiatominį aktyvizmą baudžia kaip už chuliganizmą. Šaltinis: lrt.lt Šaltinio rūšis: įvairi interneto informacija Metai: 2012 Kita metrika: 07 25. Pavyzdį pateikė: Agnė Aleksaitė (2014 11 06). \ 7-as pavyzdys: Pagal Šiaurės Korėjos įstatymus, mirties bausme baudžiama už suokalbius nuversti valdžią, tėvynės išdavimą ir terorizmą. Tiesa, yra buvę atvejų, kai mirties bausmę skyrė už nesunkius nusikaltimus – religinį aktyvizmą, mobiliųjų telefonų naudojimą ir maisto vagystes. Šaltinis: delfi.lt Šaltinio rūšis: internetinė žiniasklaida Metai: 2013 Kita metrika: 11 11. Pavyzdį pateikė: Agnė Aleksaitė (2014 11 06). \ 8-as pavyzdys: Urbanistinis aktyvizmas – tai iniciatyvos, nulemtos ne miesto valdžios, politikų, centralizuoto planavimo sprendimų, bet kylančios “iš apačios”, miesto visuomenės. Šaltinis: architektusajunga.lt Šaltinio rūšis: įvairi interneto informacija Metai: 2014 Kita metrika: lapkritis (ne vėliau kaip). Pavyzdį pateikė: Agnė Aleksaitė (2014 11 06). \ 9-as pavyzdys: Aktyvizmas šiuolaikiniame mene [antraštė] Meninis aktyvizmas kaip atskira politinio meno kryptis susiformavo XX amžiaus septintajame-aštuntajame dešimtmetyje, menininkams įsitraukus į įvairius visuomeninius judėjimus už žmogaus teises: moterų judėjimą, antirasistinį judėjimą, judėjimą už homoseksualų teises etc. Šaltinis: anarchija.lt Šaltinio rūšis: įvairi interneto informacija Metai: 2014 Kita metrika: lapkritis (ne vėliau kaip). Pavyzdį pateikė: Agnė Aleksaitė (2014 11 06).

Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas. 2015.

Look at other dictionaries:

  • aktyvistas — aktyvistas, ė Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: aktyvìstas, aktyvìstė Kirčiuotė: 2 Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: daiktavardis Giminiškas naujažodis: aktyvizmas. Pateikta: 2014 10 24. Atnaujinta: 2014 11 08. Reikšmė ir… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.